Get Adobe Flash player

Oferta - adaptacje projektów

Kupiłeś projekt typowy? Zaadaptujemy Twój projekt do warunków miejscowych oraz zajmiemy się wszystkimi czynnościami niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.


DEFINICJE

Projekt typowy - projekt obiektu budowlanego, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania

Adaptacja - przystosowanie dieła architektonicznego, przystosowanie się do określonych warunków


PRAWO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. "W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" projekt typowy spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany, po przystosowaniu do:

  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • oraz do warunków otoczenia

Projekt typowy dopiero po jego adaptacji stanowi element projektu budowlanego.

Kliknij tutaj aby zapoznać się ze szczegółami oraz cennikiem adaptacji projektów

Szukaj

  Search  

ARCHIDOM-INWEST

02-594 WARSZAWA
Ul. J.Bruna 9/41

tel./fax.: 22 - 406 60 46

tel. kom.: 606 38 01 38

kontakt@archidominwest.pl

www.archidominwest.pl


Zobacz na mapie naszą lokalizację

ADAPTACJE.ORG.PL