Get Adobe Flash player

Oferta - Architektura

an imageOferujemy projekty architektoniczne, budowlane, wykonawcze wielobranżowe.

 • Koncepcje architektoniczne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty remontów
 • Architektura zabytkowa
 • Inwentaryzacje
 • Porady architektoniczne
 • Nadzory autorskie


Etapy prowadzenia projektu:

 1. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu budowlanego. Uzyskanie niezbędnych map do celów projektowych.
 2. Opracowanie orzeczeń, ekspertyz i raportów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych i procesu inwestycyjnego.
 3. Opracowanie koncepcji architektonicznej - rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje 3D
 4. Opracowanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego
 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę
 6. Opracowanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego
 7. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu
 8. Prowadzenie nadzoru autorskiego w czasie budowy inwestycji
 9. Uczestnictwo w odbiorach i przekazaniu obiektu do użytkowania

Opcjonalnie:

 • opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • pomiędzy etapem 3-4 opracowanie wstępnych kosztorysów
 • wykonanie makiety
 • wykonanie fotorealistycznych wizualizacji i animacji 3D
 • wykonanie katalogu


Klasyfikacja projektów ze względu na przeznaczenie budynku

 • Projekty budynków mieszkalnych
  • wielorodzinne
  • jednorodzinne
  • zamieszkania zbiorowego (schroniska, internaty)
 • Projekty budynków przemysłowych
  • fabryki
  • warsztaty
  • hale produkcyjne
 • Projekty budynków transportu i łączności
  • dworce
  • lotniska
  • terminale
  • garaze i zadaszone parkingi
 • Projekty budynków handlowo - usługowych
  • centra handlowe
  • domy towarowe
  • sklepy
  • hale targowe
 • Projekty budynków magazynowych
  • zbiorniki
  • silosy
  • powierzchnie magazynowe
 • Projekty budynków biurowych
  • biura
  • budynki administracji
  • banki
  • urzędy
  • centra konferencyjne i kongresowe
 • Projekty budynków szpitali i zakładów opieki medycznej
  • szpitale
  • kliniki
  • przychodnie
  • sanatoria
 • Projekty budynków oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej
  • obiekty kulturalne (teatry, kina itp.)
  • muzea i biblioteki
  • szkoły
  • szkoły wyższe
  • przedszkola
  • szkoły wyższe
  • obiekty sportowe
 • Projekty budynków produkcyjnych, usługowych i gospodarczych dla rolnictwa
  • gospodarstwa rolne
  • budynki inwentarskie
  • szklarnie 
 • Projekty innych budynków niemieszkalnych
  • hotele
  • domy wypoczynkowe
  • schroniska
  • obiekty gastronomiczne
  • obiekty miejskiej użyteczności publicznej
  • pozostałe budynki
 • Projekty budynków mieszanych
  • np. usługowo - mieszkalnych itp.


Wykonujemu również:

 • inwentaryzacje
 • projekty remontów
 • przystosowania i zmiany funkcji obiektu
 • nadzory autorskie

Wspólłpracujemy ze wszystkimi branżystami potrzebnymi do kompleksowego wykonania projektu budowlanego, wykonawczego.

Posiadamy bogate doświadczenie przy wykonywaniu wszelkich projektów dla obiektów zabytkowych. Prowadzimy prace z całego zakresu architektonicznego i branżwoego remontów, przebudowy, adaptacji, inwentaryzacji, renowacji elewacji, i innych prac projektowych dla obiektów zabytkowych. Tworzymy inwentaryzację architektoniczno - budowlane, fotograficzną, przeprowadzamy badania historyczne, wydajemy opinie. Współpracujemy ze specjalistami wydającymi ekspertyzy mykologiczne, techniczne, bhp, popż itp.


Zadzwoń i umów się na spotkanie z architektem w jednym z nszych biur.

  Kliknij - kontakt, formularz kontaktowy 


Szukaj

  Search  

ARCHIDOM-INWEST

02-594 WARSZAWA
Ul. J.Bruna 9/41

tel./fax.: 22 - 406 60 46

tel. kom.: 606 38 01 38

kontakt@archidominwest.pl

www.archidominwest.pl


Zobacz na mapie naszą lokalizację

ADAPTACJE.ORG.PL